مشاهده پروفایل پورآذين

امروز 30 اردیبهشت 1397

اشنا به نرم افزار سيلواكو جهت شبيه سازي ...اشنا به نرم افزار pcs7 جهت اتوماسيون صنعتي وبرنامه نويسي ...انجام واجراي تابلوهاي برق صنعتي  ..برق ابزار دقيق ...برق الكترونيك...انجام پروژه هاي روشنايي ...انجام پروژ ه هاي مونتا‍ژ بردهاي الكترونيكي يك تا چند لايه ...


پروژه شبیه سازی

بدون امتیاز

70,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

220,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.

خصوصی پروژه ویژه فوری