مشاهده پروفایل پورآذين

امروز 3 بهمن 1396

اشنا به نرم افزار سيلواكو جهت شبيه سازي ...اشنا به نرم افزار pcs7 جهت اتوماسيون صنعتي وبرنامه نويسي ...انجام واجراي تابلوهاي برق صنعتي  ..برق ابزار دقيق ...برق الكترونيك...انجام پروژه هاي روشنايي ...انجام پروژ ه هاي مونتا‍ژ بردهاي الكترونيكي يك تا چند لايه ...