مشاهده پروفایل کاربر65230

امروز 30 مرداد 1398

مهارت ها

تهیه ی اسلاید پایان نامه

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.

مخفی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

3 بهمن 1396