مشاهده پروفایل سعیدی

امروز 1 مهر 1397

مهارت ها

پیاده سازی مقاله 2

بدون امتیاز

350,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

کار بسیار جالب و حساسی داشتند/ چیزهای زیادی حین برطرف کردن گیرهای کار یاد گرفتم/ زمان مناسبی رو هم در اختیار قرار دادند/ همکاری و صبر خوبی دارند.

خصوصی

18 خرداد 1397