مشاهده پروفایل کاربر74579

امروز 28 اسفند 1397

مهارت ها

پاداش

50،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

25،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

100،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

50،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

بسیار عالی و خوش اخلاق

خصوصی مخفی

22 اسفند 1397


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

100،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی مخفی فوری

22 اسفند 1397


پاداش

15،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشطراحی قالب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15،000 تومان

بدون هیچ گونه مشکل


16 بهمن 1397


پاداش

10،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتعداد کوئری متناسب با این جدول

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35،000 تومان

خریدار خوب و قدرشناسی هستن.


15 بهمن 1397