مشاهده پروفایل کاربر77356

امروز 4 شهریور 1398

تایپیست


مهارت ها

پاداش

2,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشجزوه ریاضی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاری خیلی خوبی بود. به امید همکاری های بعدی ...


29 مرداد 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

چند صفحه جزوه ریاضی

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری حاصل کار را به صورت کامل در مهلت مقرر ارسال نکرد. پروژه با نظر پارسکدرز لغو شد.


28 مرداد 1397