مشاهده پروفایل تخله

امروز 5 اردیبهشت 1398

مهارت ها

تايپ فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6،500 تومان

به اميد همکاري هاي بيشتر


12 مرداد 1394


استخراج ويژگي از تصاوير سياه سفيد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

در تسويه حساب خوش قول و سريع.


9 مرداد 1394


برنامه کنترل ربات

امتیاز 10.00 (ممتاز)

78،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 تیر 1394


تايپ 22 صفحه فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 خرداد 1394


تايپ 28 صفحه فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

9،000 تومان

به اميد همکاري‌هاي بيشتر


23 خرداد 1394


تشخيص علائم راهنمايي و رانندگي با شبکه عصبي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 شهریور 1393


فرمان sql براي دادن نتيجه مورد نظر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

اخلاق و برخوردشون خيلي خوب و صميمانه بود. به اميد همکاري مجدد


9 دی 1390


دريافت ليست ايميل ها از طريق pop3

امتیاز 1.00 (مخوف)

7،000 تومان

...


2 آذر 1390


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

23،000 تومان

توضيحات کامل + صبر و بردباري در زمان انجام پروژه. تجربه خوبي بود. انشاا... در آينده همکاري هاي بيشتري داشته باشيم.

خصوصی

13 تیر 1390


آپديت کردن select با استفاده از ajax

امتیاز 10.00 (ممتاز)

3،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1390


ارسال ايميل با php

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1390


مکالمه 2 موبايل از طريق اينترنت گوشي

0.00 (بدون امتیاز)

10،000 تومان


27 خرداد 1390


رای داوری
داور پارسکدرز

مکالمه 2 موبايل از طريق اينترنت گوشي

0.00 (بدون امتیاز)

10،000 تومان

با توجه به عدم براورده نمودن نياز هاي پروژه روگذاري لغو شد.


27 خرداد 1390


تهيه داکيومنت براي برنامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10،000 تومان

همکاري خوبي بود


16 بهمن 1389


شبکه هاي عصبي با مطلب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 بهمن 1389


پروژه پرولوگ

0.00 (بدون امتیاز)

12،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1389


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

50،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


يک نمونه پروپزال

0.00 (بدون امتیاز)

15،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 خرداد 1393


هشت وزير با مطلب

0.00 (بدون امتیاز)

8،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 خرداد 1390