مشاهده پروفایل حسین لشینی

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها

پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
روش های شاداب سازی مدارس در مقاطع پایه ابتدایی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

300,000 تومان

مثل همیشه خوش قول و متعهد هستن


8 اردیبهشت 1398پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


28 مرداد 1397


مقاله نویسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

200,000 تومان

بسیار باشخصیت هستند


23 مرداد 1397