مشاهده پروفایل کاربر80921

امروز 4 شهریور 1398

مهارت ها

مصاحبه با معلم پیشکسوت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

همکاری مجدد خوبی بود. موفق باشند.


1 مهر 1397


مصاحبه با معلم پیشکسوت

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تدوین گزارش نقشه را معلم به مثابه مربی

امتیاز 9.00 (عالی)

60,000 تومان

موفق باشند.


6 مهر 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود. امیدوارم فرصت همکاری مجدد فراهم گردد.

خصوصی

19 مرداد 1397


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

بسیار همکاری خوبی بود

مخفی

15 مرداد 1397