مشاهده پروفایل کاربر81861

امروز 29 اسفند 1397

مهارت ها

تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

12،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

10،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 اسفند 1397


پاداش

5،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

10،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 اسفند 1397


پاداش

5،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

12،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 اسفند 1397


پاداش

10،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10،000 تومان

ایشون بسیار محترم، منصف و بااخلاق هستند.


17 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

10،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

7،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی بت نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5،000 تومان

خریدار منصف و بااخلاقی هستند.


9 اسفند 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ معادلات در نرم افزار میپل

0.00 (بدون امتیاز)

40،000 تومان

پروژه به خوبی پیش نرفت و مجری قادر به انجام کار نبود. پروژه با رای داوری لغو شد.


20 بهمن 1397


ادیت متن ترجمه شده

بدون امتیاز

15،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 شهریور 1397