مشاهده پروفایل کاربر81861

امروز 3 شهریور 1398

مهارت ها

ترسیم شکل با ویزیو

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 تیر 1398


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشوارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

19,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 تیر 1398


پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


2 تیر 1398


ترسیم گراف در ویزیوvidsio

بدون امتیاز

13,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 تیر 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 خرداد 1398


ترسیم شکل تنها با نرم افزار VISIO

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 خرداد 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

از صبر و اخلاق ایشون بسیار متشکرم.


22 اردیبهشت 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ایشون بهترین کارفرمایی هستن که تا حالا باهاشون کار کردم.


16 اردیبهشت 1398


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

واقعا کارفرمای خوبی هستند. خیلی ممنونم از ایشون.


9 اردیبهشت 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 اردیبهشت 1398


تصحیح متن برنامه از روی عکس

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 اردیبهشت 1398


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

بسیار عالی.


4 اردیبهشت 1398


تصحیح متن فارسی از روی متن انگلیسی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

فوق العاده غیر حرفه ای و پرتوقع


6 خرداد 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

14,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 فروردین 1398


ترسیم چند شکل با نرم افزار VISIO یا KINKSCAPE نرم افزار و تایپ چند جدول در ورد

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 فروردین 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

18,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 فروردین 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

ایشون کارفرمای بسیار بااخلاق و صبوری هستند. اینجانب از کار کردن با ایشون راضی هستم.


14 فروردین 1398


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 فروردین 1398


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشوارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 فروردین 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

مجری قادر به انجام کار نبود. ادبیات ایشان ناشایست بود و پروژه با رای داوری لغو شد.


4 فروردین 1398


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اسفند 1397


وارد کردن مغادلات دیفرانسیل در نرم افزار میپل

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


26 اسفند 1397


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 اسفند 1397


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 اسفند 1397


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

ایشون بسیار محترم، منصف و بااخلاق هستند.


17 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی با نرم افزار MATH TYPE

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 اسفند 1397


تایپ روابط ریاضی بت نرم افزار MATH TYPE

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

خریدار منصف و بااخلاقی هستند.


9 اسفند 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

تایپ معادلات در نرم افزار میپل

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

پروژه به خوبی پیش نرفت و مجری قادر به انجام کار نبود. پروژه با رای داوری لغو شد.


20 بهمن 1397


ادیت متن ترجمه شده

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 شهریور 1397