مشاهده پروفایل کاربر89308

امروز 27 بهمن 1397

مهارت ها

پاداش

125،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپروژه مخصوص آقای یاوری

بدون امتیاز

160،000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.