امروز 27 خرداد 1403

اپلیکیشن هلوکوئنت

اپلیکیشن هلوکوئنت

اپلیکیشن ویدیو دیکشنری با استفاده از فلاتر
منتشر شده در پلی استور
لینک دانلود: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary.helloquent

17 فروردین 1402

مهارت‌های استفاده شده

Dart Programming Flutter

17 فروردین 1402

مرتضی بزرگزاده مرتضی بزرگزاده

مرتضی بزرگزاده

سایر نمونه‌کارهای