امروز 25 تیر 1403

طراحی لوگو باشگاه سوارکاری steed

Leila AhmadiMoghadam_LogoDesign

طراحی لوگو باشگاه سوارکاری steed

Leila AhmadiMoghadam_LogoDesign

طراحی لوگو باشگاه سوارکاری steed

در این لوگو سفارش کارفرما معرفی باشگاه اسب سواری بود و من این لوگو را با ترکیب عناصر اسب و سوارکار و با استفاده از حرف (S) از ابتدای نام باشگاه طراحی کردم.
و اینکه سعی کردم در طراحی این لوگو پویایی و تحرک ایجاد کنم.

18 اردیبهشت 1402

18 اردیبهشت 1402

Leila AhmadiMoghadam_LogoDesign Leila AhmadiMoghadam_LogoDesign

Leila AhmadiMoghadam_LogoDesign

سایر نمونه‌کارهای