امروز 25 تیر 1403

لوگو شرکت معماری

sunko team

لوگو شرکت معماری

sunko team

لوگو شرکت معماری

این طراحی برای شرکت ساختمانی آواهی (AVAHI) انجام گرفته است
طراحی مینیمال که علاوه بر سادگی ماندگاری آن نیز مدنظر قرار گرفته بود
رنگ سازمانی این شرکت ماهیت تفکر (شروع دوباره و رشد) را به خوبی نشان میدهد (رنگ را هم بنده انتخاب کردم)

30 فروردین 1403

مهارت‌های استفاده شده

Illustrator طراحی لوگو فتوشاپ

30 فروردین 1403