امروز 25 تیر 1403

طراحی لوگو، پوستر، کاور و ...

sabouragh

طراحی لوگو، پوستر، کاور و ...

sabouragh

طراحی لوگو، پوستر، کاور و ...

چند نمونه کار تمرینی اجرا شده با نرم افزار ایلستریتور و فوتوشاپ.

29 اردیبهشت 1403

مهارت‌های استفاده شده

طراحی گرافیکی Illustrator طراحی لوگو فتوشاپ

29 اردیبهشت 1403

sabouragh sabouragh

sabouragh

سایر نمونه‌کارهای