امروز 27 خرداد 1403

بلبرینگ

از این قطعه در بسیاری از ماشیت آلات صنعتی استفاده می‌شود

12 شهریور 1399

مهارت‌های استفاده شده

Solidworks

12 شهریور 1399