فهرست پروژه های باز

امروز 25 تیر 1397

فرد آشنا با Socket.io در اندروید و nodejs

سلام
به فرد آشنا با Socket.io در اندروید و nodejs جهت مشاوره و  یا پیاده سازی در پروژه نیازمندیم
توسط programmer_dev هفت روز پیش با 2 پیشنهاد رسیده

نیاز به مشاور و برنامه نویس اندروید

سلام
یک مشاور و برنامه نویس با تجربه اندروید جهت راهنمایی و مسیردهی در پروژه نیاز دارم.
توسط programmer_dev چهارده روز پیش با 5 پیشنهاد رسیده