86572 نظر و بازخورد ارسالی از سوی کارفرمایان

در خاتمه هر پروژه کارفرمایان نظر خود را در خصوص کیفیت کار فریلنسرها ثبت می‌کنند.

ثبت‌نام و ثبت درخواست انجام پروژه

هفت ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " رعایت نیم فاصله ها "

(رای توسط کاربر454773 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " رعایت نیم فاصله ها "

(رای توسط کاربر454773 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر mr.type

عالی بودن

در پروژه " رعایت نیم فاصله ها "

در پروژه " رعایت نیم فاصله ها "

سیزده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ یک جدول در ورد "

(رای توسط کاربر41614 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ یک جدول در ورد "

(رای توسط کاربر41614 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر ***Akbari***

منصف، سریع و حرفه ای با تشکر

در پروژه " تایپ یک جدول در ورد "

در پروژه " تایپ یک جدول در ورد "

هفده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " حذف یک فرم از فایل قالب سایت "

(رای توسط Nima Rashid )

میانگین امتیاز مجری:     9.83 از ۱۰

در دسترس بودن
9
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " حذف یک فرم از فایل قالب سایت "

(رای توسط Nima Rashid )

میانگین امتیاز مجری:     9.83 از ۱۰

در دسترس بودن
9
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Mehdi-66

کامل مشخص است ایشان از مهارت و تخصص کافی برخوردار است. بسیار با حوصله و دقیق کار بنده را انجام دادن شرایط من طوری بود که امکان اشتراک گذاری اطلاعات پیشخوان را نداشتم. ایشان بدون کوچک ترین مخالفتی توسط AnyDesk به سیستم بنده متصل شدن و کار را پیش بردن سپاس از ایشان و پارس کدرز. آرزوی موفقیت :)

در پروژه " حذف یک فرم از فایل قالب سایت "

در پروژه " حذف یک فرم از فایل قالب سایت "

نوزده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی محاسبه سن پاکی و تولد به صورت ... "

(رای توسط Peyman tohidi )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی محاسبه سن پاکی و تول ... "

(رای توسط Peyman tohidi )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Navid Hashemi

تشکر از ایشان ، کار منو به بهترین شکل انجام دادن

در پروژه " طراحی محاسبه سن پاکی و تولد به صورت کد‌html "

در پروژه " طراحی محاسبه سن پاکی و تولد به صورت کد‌html "

چهارده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " لگوموشن سرور "

(رای توسط کاربر283288 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " لگوموشن سرور "

(رای توسط کاربر283288 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر ادیتورر

در پروژه " لگوموشن سرور "

چهارده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تحقیق درس آزمایشگاه ریاضی "

(رای توسط کاربر399084 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تحقیق درس آزمایشگاه ریاضی "

(رای توسط کاربر399084 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر مهندس آزادیان

عالی بودن،خیلی خیلی سریع تحویل دادن رضایت کامل👌

در پروژه " تحقیق درس آزمایشگاه ریاضی "

در پروژه " تحقیق درس آزمایشگاه ریاضی "

پانزده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اندنوت کردن یک مقاله با 55 تا رفرنس "

(رای توسط مهرسام پروژه )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " اندنوت کردن یک مقاله با 55 ... "

(رای توسط مهرسام پروژه )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Hojjat Heydari

در پروژه " اندنوت کردن یک مقاله با 55 تا رفرنس "

سه ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی وبسایت شخصی "

(رای توسط Iman BHR )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی وبسایت شخصی "

(رای توسط Iman BHR )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر SmrHK

پروژه با کیفیت عالی در زمان مناسب انجام شد.

در پروژه " طراحی وبسایت شخصی "

در پروژه " طراحی وبسایت شخصی "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه نهایی کلاس ایلاستریتور "

(رای توسط کاربر529408 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه نهایی کلاس ایلاستریتور "

(رای توسط کاربر529408 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر آرتان

در پروژه " پروژه نهایی کلاس ایلاستریتور "

شانزده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت ربات برای ثبت نوبت درسایت "

(رای توسط کاربر526071 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " ساخت ربات برای ثبت نوبت درسایت "

(رای توسط کاربر526071 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Amir_h

در پروژه " ساخت ربات برای ثبت نوبت درسایت "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ جدول به صورت دقیق "

(رای توسط gold24 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ جدول به صورت دقیق "

(رای توسط gold24 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Negarshakeri

همکاری خوبی بود

در پروژه " تایپ جدول به صورت دقیق "

در پروژه " تایپ جدول به صورت دقیق "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " آماده سازی پوستر تبلیغاتی "

(رای توسط Melika mir )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " آماده سازی پوستر تبلیغاتی "

(رای توسط Melika mir )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر dorsavali

پروژه در اسرع وقت مطابق میلم انجام شد

در پروژه " آماده سازی پوستر تبلیغاتی "

در پروژه " آماده سازی پوستر تبلیغاتی "

سیزده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر529020 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر529020 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Mech Engin

بهترین

در پروژه " پروژه خصوصی "

در پروژه " پروژه خصوصی "

ده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه پاورپوینت "

(رای توسط امین جهانی راد )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه پاورپوینت "

(رای توسط امین جهانی راد )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر سجاد موسوی

عالی و به موقع و کیفیت خوب

در پروژه " پروژه پاورپوینت "

در پروژه " پروژه پاورپوینت "

دو روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " احراز هویت وری فای در صرافی خارجی "

(رای توسط کاربر529005 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " احراز هویت وری فای در صراف ... "

(رای توسط کاربر529005 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر ایلیا عالی پور

در پروژه " احراز هویت وری فای در صرافی خارجی "

دو روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " فعال کردن ssl "

(رای توسط Miss faeze )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " فعال کردن ssl "

(رای توسط Miss faeze )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Farhad Karami

راضی بودم کار بلد ، سریع

در پروژه " فعال کردن ssl "

در پروژه " فعال کردن ssl "

هجده ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط Radan70 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط Radan70 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر CHARTIX

بی نهایت عالی و دقیق و سرموقع هستن؛ سپاس فراوان از پارسکدرز به دلیل انتخاب مجریان توانمندی مثل ایشون.

در پروژه " پروژه خصوصی "

در پروژه " پروژه خصوصی "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ متن پیوست شده "

(رای توسط r_parscoders )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ متن پیوست شده "

(رای توسط r_parscoders )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر کاربر459915

در پروژه " تایپ متن پیوست شده "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر161418 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر161418 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Mech Engin

بسیار عالی هستند . خیلی راضیم بخصوص در حوزه اخلاق و تعامل و همچنین سرعت اجرا

در پروژه " پروژه خصوصی "

در پروژه " پروژه خصوصی "

شش ساعت پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " جستجوی تعدادی مقاله با موضوع اینترنت ... "

(رای توسط Pro Developer )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " جستجوی تعدادی مقاله با موض ... "

(رای توسط Pro Developer )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Polymorphic

در پروژه " جستجوی تعدادی مقاله با موضوع اینترنت اشیاء "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر407334 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " پروژه خصوصی "

(رای توسط کاربر407334 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Dr.saeed

ایشونننن واقعا کارشون خوبه و صبور هستن ، چون که من خیلی ایشونو بخاطر توضیح دادن خط به خط کدا اذیت کردم ولییی ایشون واقعا با صبر و حوصله به من توضیح دادن ، ممنونم یه عالمههه

در پروژه " پروژه خصوصی "

در پروژه " پروژه خصوصی "

سه روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " آموزش لود کردن دیتاست در ژوپیتر نوتبوک "

(رای توسط کاربر367222 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
0
تعامل مجری
0
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
0

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " آموزش لود کردن دیتاست در ژ ... "

(رای توسط کاربر367222 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
0
تعامل مجری
0
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
0

برای فریلنسر amirengineer

در پروژه " آموزش لود کردن دیتاست در ژوپیتر نوتبوک "

دو روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ 20 سوال تستی از روی عکس "

(رای توسط Kosar Dastgir )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " تایپ 20 سوال تستی از روی عکس "

(رای توسط Kosar Dastgir )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر sajjad0020

به امید همکاری های بیشتر موفق باشید

در پروژه " تایپ 20 سوال تستی از روی عکس "

در پروژه " تایپ 20 سوال تستی از روی عکس "

سه روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " یک سازه ساده "

(رای توسط کاربر528502 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " یک سازه ساده "

(رای توسط کاربر528502 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر smsalimi

در تمامی موارد همکاری کردند و خیلی زودتر از موعد فایل ارسال شد

در پروژه " یک سازه ساده "

در پروژه " یک سازه ساده "

یک روز پیش امتیاز و نظر ثبت کرده‌است

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی اینفوگرافی "

(رای توسط کاربر343686 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

جزییات امتیاز دریافتی مجری

برای " طراحی اینفوگرافی "

(رای توسط کاربر343686 )

میانگین امتیاز مجری:     10.00 از ۱۰

در دسترس بودن
10
میزان تخصص
10
تعامل مجری
10
کیفیت حاصل کار
10
میزان همکاری
10
تحویل به موقع
10

برای فریلنسر Nagsh Studio

در پروژه " طراحی اینفوگرافی "