مشاهده پروفایل کاربر101796

امروز 1 اردیبهشت 1398

مهارت ها

ترجمه تخصصی حسابداری

بدون امتیاز

50،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پاداش

15،000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحسابرسی و قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی

امتیاز 9.00 (عالی)

80،000 تومان

ممنون دوست عزیز


17 فروردین 1398


مقاله در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 فروردین 1398


قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی

بدون امتیاز

220،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.حاکمیت شرکتی

بدون امتیاز

126،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی متن حسابداری

0.00 (بدون امتیاز)

78،000 تومان

مجری به صورت مکرر مرتکب تخلف شده و حساب ایشان مسدود است.


28 بهمن 1397


ترجمه تخصصی حسابداری

بدون امتیاز

20،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.