مشاهده پروفایل کاربر101796

امروز 26 شهریور 1398

مهارت ها

پاداش

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
حسابداری سیستم اطلاعاتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

66,000 تومان

همکاری با ایشون رو به همه پیشنهاد میدم


8 تیر 1398


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

150,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


26 خرداد 1398


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


9 خرداد 1398


حسابداری سیستم اطلاعاتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار کارفرمای با شخصیت و ممتازی هستند


30 اردیبهشت 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

حسابداری و سیستم های اطلاعاتی

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و در مهلت مقرر پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


25 اردیبهشت 1398پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشحسابرسی و قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی

امتیاز 9.00 (عالی)

80,000 تومان

ممنون دوست عزیز


17 فروردین 1398


مقاله در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 فروردین 1398


قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی

بدون امتیاز

209,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.حاکمیت شرکتی

بدون امتیاز

126,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی متن حسابداری

0.00 (بدون امتیاز)

78,000 تومان

مجری به صورت مکرر مرتکب تخلف شده و حساب ایشان مسدود است.


28 بهمن 1397


ترجمه تخصصی حسابداری

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.