مشاهده پروفایل کاربر104558

امروز 17 آذر 1400

تایپ با سرعت نور

تبدیل ورد به پی دی اف


مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

ترجمه بدون گوگل میخوام 2

بدون امتیاز

440,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.ترجمه بدون گوگل میخوام

بدون امتیاز

640,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه بدون گوگل میخوام

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

360,000 تومان

مثل همیشه از همکاری باهاشون بسیار راضی هستم.


3 آذر 1400


پاداش

170,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فوری تا عصر

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

35,000 تومان

عالی


27 آبان 1400


پاداش

200,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

85,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

160,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه بدون گوگل میخوام

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه بدون گوگل میخوام

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

64,000 تومان

عالی بودند مثل همیشه


15 آبان 1400


در حال بارگذاری ...