مشاهده پروفایل کاربر105546

امروز 29 اسفند 1397

مهارت ها

پارافریز کردن مقاله ISI شیمی

بدون امتیاز

90،000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.پارافریز کردن مقاله ISI شیمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100،000 تومان

بسیار خوش اخلاق و محترم هستند


18 اسفند 1397


ادیت مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100،000 تومان

همکاری عالی بود مثل همیشه


9 اسفند 1397


پارافریز کردن مقاله ISI شیمی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100،000 تومان

کارفرمای بسیار محترمی هستند.


5 اسفند 1397