مشاهده پروفایل کاربر117073

امروز 16 خرداد 1399

مهارت ها

برآورد تعداد تخت اورژانس

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

تجربه همکاری خوبی بود


31 شهریور 1398


]چکیده پایان نامه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

17,500 تومان

تشکر از کارفرمای محترم؛ به امید همکاری مجدد


31 شهریور 1398


برآورد تعدا تخت مورد نیاز بخش اورژانس بیمارستان

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


14 خرداد 1398