مشاهده پروفایل محمد اردی

امروز 15 خرداد 1399

دانشجو


مهارت ها

پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


26 فروردین 1399


پاداش

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش


12 فروردین 1399


رسم یک جدول لایه باز در فتوشاپ بسیار کار ساده ای است

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

ایشان کارفرمای بسیارمتشخص و مؤدبی هستند. همکاری با ایشان را ، به سایر دوستان پیشنهاد می کنم.


9 فروردین 1399


فقط ساخت ظاهر و چند صفحه پیج با html , css

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتمرین: تابع جستوجو کننده با توجه به ویژگی ها در یک لیستی از لیست ها

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

همگاری بسیار خوبی بود....


6 دی 1398


تمرین کلاسی الگوریتم ژنتیک چند بعدی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

بسیار انسان منطقی و قابل اعتمادی هستند. بنده که به شدت راضی هستم


4 دی 1398