فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص پایتون
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java14918.68دعوت
ProfessionalDeveloper10289.75دعوت
IT_One248129.63دعوت
امیر152139.54دعوت
maryjoly51219.07دعوت
p100239.70دعوت
Behnam_h206258.83دعوت
DonAryan74309.69دعوت
Hemen Zandi159409.78دعوت
محمدرضا جوانمردی94110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.