فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص پایتون
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
java15218.68دعوت
IT_One257109.63دعوت
امیر154129.52دعوت
ProfessionalDeveloper102139.66دعوت
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
p108239.59دعوت
maryjoly51269.07دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
DonAryan75329.69دعوت
SpeedCoder65339.82دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.