مشاهده پروفایل f14

امروز 16 تیر 1399

برنامه نويسي و ترجمه متون تخصصي کامپيوتر و IT

مهارت هارای داوری
داور پارسکدرز

اسکريپت ثبت و پر کردن يک فرم در يک سايت

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

مجري نسبت به انجام درست و به موقع پروژه اقدام نکرد.


13 اسفند 1392


اسکريپت ثبت و پر کردن يک فرم در يک سايت

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

پروژه لغو شده است.


13 اسفند 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

ساخت فايل نصب sql 2008 به صورت سايلنت

امتیاز 3.00 (ضعیف)

60,000 تومان

مجري نسبت به انجام درست و به موقع پروژه اقدام نکرد.


13 اسفند 1392مسئله آرايشگر منصف با جاوا

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

پروژه لغو شده است.


14 بهمن 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

مسئله آرايشگر منصف با جاوا

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


14 بهمن 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

20,000 تومان

مجري نسبت به تحويل پروژه در زمان مقرر اقدام نکرد.


7 دی 1392


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

پروژه لغو شده است.


7 دی 1392


يک Hook براي WHMCS

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پلاگين وردپرس

امتیاز 7.00 (خوب)

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 شهریور 1394


دامپزشکي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 دی 1392


مسئله توليد کننده-مصرف کننده با جاوا

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.محاسبه حجم دانلود شده از اينترنت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارش درسته .


26 دی 1392