مشاهده پروفایل کاربر188015

امروز 26 تیر 1399

مهارت ها

تایپ فایل صوتی به صورت جزوه ای

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1399


پاداش

7,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ فایل صوتی

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1399


تایپ فایل صوتی به صورت جزوه ای

امتیاز 9.00 (عالی)

10,000 تومان

عالی و محترم


21 تیر 1399


تایپ فایل صوتی به صورت جزوه ای

امتیاز 7.00 (خوب)

35,000 تومان

رای من به ایشان، ۷امتیاز است.?


20 تیر 1399


خلاصه کردن۶۰ صفحه کتاب حقوق بیمه و ۷۰ صفحه کتاب حقوق آیین دادرسی مدنی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

خیلی از شما ممنونم که اعتماد کردید. موفق باشید.


19 تیر 1399


پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
تایپ فایل صوتی به صورت جزوه ای نه کلمه به کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

26,000 تومان

بسیار عالی و منصف


11 تیر 1399


تبدیل تایپ کلمه به کلمه به جزوه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


11 تیر 1399


تایپ فایل صوتی به صورت جزوه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

رفتار بسیار خوب


14 تیر 1399


خلاصه کردن ۶۰ صفحه کتاب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

تسویه به موقع و خوش برخورد و پاسخگو


13 تیر 1399


خلاصه کردن ۲۰ صفحه کتاب

امتیاز 9.00 (عالی)

42,000 تومان

تشکر از خریدار محترم


9 تیر 1399