مشاهده پروفایل علي علوي

امروز 31 شهریور 1398

مهارت ها

محمودی نهایی

بدون امتیاز

68,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 تیر 1396


ترجمه محمودی

بدون امتیاز

110,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه عمومی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود و خریدار بسیار محترمانه پاسخ می دادند.


4 دی 1395


ترجمه اصلاحی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 آذر 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه حقوقی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

به دلیل عدم تحویل پروژه و عدم پاسخگویی مجری گروگذاری لغو شد.


20 آذر 1395


ترجمه کاویان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

7,000 تومان

بسیار متشکرم از ایشون، به بنده لطف داشتند.


13 آذر 1395


ترجمه پارس 28

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

بسیار عالی


7 آبان 1395


ترجمه صفاري5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 اردیبهشت 1395


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 فروردین 1395


ترجمه رياضي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

ممنون از اعتمادتون


23 بهمن 1394


ترجمه تخصصي شيمي

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


22 بهمن 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصي شيمي

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

پروژه به صورت ناقص انجام شد و با راي داوري خاتمه يافت.


22 بهمن 1394


ترجمه کياپور فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان


18 بهمن 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه کياپور فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار لغو شد.


18 بهمن 1394


ترجمه بسيار فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


15 بهمن 1394


ترجمه فوري و با کيفيت

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان


14 آذر 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فوري و با کيفيت

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجري در مهلت مقرر پاسخگو نبود. پروژه با راي داوري لغو شد.


14 آذر 1394


ترجمه کوتاه و فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاري خيلي خوبي بود،


20 آبان 1394


ترجمه انگليسي به فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

بسيار با احترام هستن.


21 تیر 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


21 تیر 1394


ترجمه روان شناسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

عالي


4 تیر 1394


ترجمه فوري فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 خرداد 1394


ترجمه برق

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان


18 خرداد 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه برق

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

پروژه به صورت توافقي لغو شد.


18 خرداد 1394


ترجمه معماري 120 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

125,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


17 خرداد 1394


پروژه ساختمان داده

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بهترين چيزي که از اين دوست عزيز ديدم اين بود که هيچ گونه ابهامي توي پروژه نذاشتن و هر جا مشکل داشتم پرس و جو کردن و مشکل رو رفع کردن.


17 خرداد 1394


ترجمه ميري صنايع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 اردیبهشت 1394


ترجمه ژنتيک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

مرسي بابت اعتمادتون به اميد کارهاي بعدي


30 فروردین 1394


ترجمه انگليسي به فارسي استاتيک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

53,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 فروردین 1394


ترجمه انگليسي به فارسي کامپيوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

96,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 فروردین 1394


ترجمه انگليسي به فارسي آريايي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 فروردین 1394


ترجمه انگليسي به فارسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

به عنوان مجري هميشگي سايت به بقيه مجري ها توصيه ميکنم هرگز فرصت همکاري با ايشون را از دست نديد واقعا انسان محترمي هستند من که هيچ وقت چنين همکاري را از دست نميدم


4 فروردین 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ان شااله که همکاري مون ادامه داشته باشه


8 اسفند 1393


ترجمه رشيدي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

ايشان عالي و بهترين هستند همکاري باهاشون را به هر مجري توصيه ميکنم


25 اسفند 1393


تايپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 بهمن 1393


ترجمه محمودي

0.00 (بدون امتیاز)

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه محمودي

0.00 (بدون امتیاز)

22,000 تومان

انصراف مجري از انجام کار


13 دی 1393


ترجمه محمودي

0.00 (بدون امتیاز)

39,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه ازره2

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

پروژه به صورت توافقي لغو شد.


11 دی 1393


ترجمه ازره2

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


11 دی 1393


تايپ مطاعي 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

ممنون از اعتماد/.


11 دی 1393


ترجمه لغات

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان


16 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه لغات

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

گروگذاري توفقي لغو شد.


16 دی 1393


ترجمه لغات

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان


8 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه لغات

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

گروگذاري توفقي لغو شد.


8 دی 1393


تايپ مطاعي بسيار فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

ممنون از اعتماد، به اميد همکاريهاي بيشتر با ايشون/.


8 دی 1393


ترجمه فرخي

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان


4 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فرخي

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

مجري نسبت به انجام پروژه اقدام نکرد.


4 دی 1393


ترجمه وحيد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

ايشان عالي و بهترين هستند. از همکاري با هاشون بسيار خرسندم و اميدوارم اين همکاري ادامه داشته باشه


2 دی 1393


تايپ فوري فوري 20 صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

14,000 تومان


1 دی 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

تايپ فوري فوري 20 صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

14,000 تومان

مجري نسبت به انجام و تحويل پروژه اقدام نکرد.


1 دی 1393


ترجمه فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


1 دی 1393


ترجمه مرادي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

33,000 تومان

ممنونم از ايشون


28 آذر 1393


ترجمه رشيدي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


19 آذر 1393


ترجمه فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

12,000 تومان


7 شهریور 1393


ترجمه فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

8,000 تومان


5 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

8,000 تومان

لغو در ۲۴ ساعت اوليه


5 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

12,000 تومان

لغو در ۲۴ ساعت اوليه


7 شهریور 1393


ترجمه روانشناسي

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان


5 شهریور 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه روانشناسي

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجري نسبت به تحويل پروژه در زمان مقرر اقدام نکرد.


5 شهریور 1393


ترجمه.0

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 تیر 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


30 خرداد 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسي به انگليسي001

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

مجري از انجام پروژه انصراف داد.


30 اردیبهشت 1393
رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسي به انگليسي 01

0.00 (بدون امتیاز)

12,000 تومان

گروگذاري توافقي لغو شد.


29 اردیبهشت 1393


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


29 اردیبهشت 1393


ترجمه انگليسي به فارسي

امتیاز 9.00 (عالی)

52,000 تومان

کار کردن با ايشان بسيار لذت بخش مي باشد به اميد همکاري


28 اردیبهشت 1393


ترجمه غلامي

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه رباتيک . مکانيک

0.00 (بدون امتیاز)

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 اردیبهشت 1395


ترجمه صفاري3

0.00 (بدون امتیاز)

37,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 اردیبهشت 1395


ترجمه صفاري2

0.00 (بدون امتیاز)

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 اردیبهشت 1395


ترجمه انگليسي به فارسي0001

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه صفاري1

0.00 (بدون امتیاز)

32,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


9 اردیبهشت 1395


ترجمه ظاهري

0.00 (بدون امتیاز)

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 آذر 1393


ترجمه فارسي به انگليسي

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


25 مرداد 1394


ترجمه حسيني مطبوعاتي

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي فوري فوري

بدون امتیاز

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه کلهري

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1393


ترجمه فوري فوري 3

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگليسي به فارسي 02

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


5 خرداد 1393


ترجمه

بدون امتیاز

9,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فوري فوري 2

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فوري فوري 1

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تايپ سريع

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

شرمنده ايشون شدم براي يکم تاخير :) اميد وارم بخشيده باشندترجمه فارسي به انگليسي. صنايع

0.00 (بدون امتیاز)

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 فروردین 1394


ترجمه ت

0.00 (بدون امتیاز)

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1393


ترجمه مطبوعاتي

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 فروردین 1394


تايپ

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلسي به فارسي 376 تا 381

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تايپ نمونه سوال

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگليسي به فارسي

بدون امتیاز

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه مجدد

0.00 (بدون امتیاز)

70,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 فروردین 1394


ترجمه 3

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 8 ص

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 خرداد 1394


ترجمه متن حقوقي

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 بهمن 1393


ترجمه

بدون امتیاز

38,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فصل 22 .ص 351 تا 361

0.00 (بدون امتیاز)

36,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 خرداد 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 خرداد 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

0.00 (بدون امتیاز)

6,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 دی 1394


ترجمه کيا پور 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

85,000 تومان

ادم خونسردي پولما دير ازاد کرد و دير بعد از 3 ساعت پيام که پروژه را انجام بديد تاييد کردند اما در بقيه موارد خوب بود براي اين پروژه براي اون پروژه هم بخشيدمشونترجمه کوتاه و فوري

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي فوري

بدون امتیاز

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي 00

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 2 صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

6,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


3 بهمن 1394


ترجمه فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.تايپ lمدرسه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

همکاري با ايشون خيلي خوبه.ترجمه انگليسي شيمي

0.00 (بدون امتیاز)

12,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


20 دی 1394


ترجمه حقوقي نقشبندي

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه حقوقي يزداني

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگليسي به فارسي حقوقي

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه علوم سياسي

0.00 (بدون امتیاز)

27,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 فروردین 1395


ترجمه انگليسي به فارسي 2

بدون امتیاز

55,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه شيمي دوامي فرهنگ

بدون امتیاز

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه صديقي

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه ازره

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي فوري

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه100

بدون امتیاز

100,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 تیر 1394


ترجمه الف

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,000 تومان

خوب

خصوصی


ترجمه حقوقي 1

بدون امتیاز

16,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي 3 صفحه

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


31 شهریور 1394


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

120,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه ب

0.00 (بدون امتیاز)

40,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 تیر 1393


ترجمه علوم تربيتي فوري

بدون امتیاز

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه خارک.

0.00 (بدون امتیاز)

62,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 دی 1393


ترجمه هوکري

0.00 (بدون امتیاز)

28,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 اردیبهشت 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي - فوري

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فوري

بدون امتیاز

20,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فلاحي

بدون امتیاز

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فيزيک

0.00 (بدون امتیاز)

13,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


4 آبان 1394


ترجمه معماري

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


23 دی 1394


ترجمه انگليسي به فارسي اقبالي

بدون امتیاز

215,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

95,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه 00

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمهqq

بدون امتیاز

30,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي 1 صفحه اي فوري

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 بهمن 1394


ترجمه احمدي

0.00 (بدون امتیاز)

7,500 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


28 آذر 1393


ترجمه مديريت - آريا

بدون امتیاز

25,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه يک صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 فروردین 1395