مشاهده پروفایل کاربر212027

امروز 19 مرداد 1401

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

پاداش

11,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

18,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

12,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ یک ویس 2 ساعته

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

100,000 تومان

عالی و درجه یک


9 فروردین 1401


مکتوب کردن یک ویس 1 ساعته (بصورت دست نویس یا تایپ ورد)

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

50,000 تومان

عالی و درجه یک


7 فروردین 1401


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتایپ (بصورت دستی یا تایپ در ورد) یک ویس 20 دقیقه ای

امتیاز 10.00 (ممتاز)ممتاز

10,000 تومان

میزان همکاری و صبرشون خیلی خوبه.


3 فروردین 1401


پاداش

33,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشدر حال بارگذاری ...