مشاهده پروفایل Nazanin70

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

واقعا از همکاری با ایشون خرسندم


14 آذر 1395


زبان عمومی

بدون امتیاز

8,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

خوب و پیگیر


16 آبان 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه انگلیسی به فارسی

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


10 مهر 1395


ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

14,200 تومان

خوب و پیگیر


5 مهر 1395


سوال برنامه نويسي در متلب (پردازش تصوير)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

38,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


13 تیر 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

252,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

300,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

20 بهمن 1393


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

500,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


ترجمه فوري

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 تیر 1394


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

11,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

14,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی

27 تیر 1394


ترجمه فوري و کم

بدون امتیاز

7,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.