مشاهده پروفایل Nazanin70

امروز 29 مهر 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه روانasadi444416 آذر 1395
?زبان عمومیمهندس مهدی سعیدی6 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسیم.مرادی16 آبان 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگلیسی به فارسیرای داوری داور پارسکدرز 10 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگلیسی به فارسیمهندس الکترونیک14 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)سوال برنامه نويسي در متلب (پردازش تصوير)R.M14 تیر 1393
?پروژه اختصاصيکدنويس متلب
0.00 (بدون امتیاز)پروژه فوريمسعود مخابرات
?پروژهکدنويس متلب
?ترجمه اختصاصيsina-sf
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه فوريMostafa23
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهsina-sf9 اردیبهشت 1395
?ترجمه اختصاصيsina-sf
?ترجمه اختصاصيsina-sf
0.00 (بدون امتیاز)پروژه اختصاصيMostafa23
?ترجمه فوري و کمIT_One