مشاهده پروفایل sh.mohamadi

امروز 20 تیر 1399

مهارت هارای داوری
داور پارسکدرز

برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقاله

بدون امتیاز

25,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


4 شهریور 1393


درخواست مقاله باترجمه

بدون امتیاز

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اردیبهشت 1394


پردازش تصوير در متلب

بدون امتیاز

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 آذر 1393