مشاهده پروفایل sh.mohamadi

امروز 1 شهریور 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)درخواست مقاله باترجمهمترجم آنلاین8 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقالهhjj13674 شهریور 1393
0.00 (بدون امتیاز)برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقالهرای داوری داور پارسکدرز 4 شهریور 1393
0.00 (بدون امتیاز)درخواست مقاله باترجمهmohammadmahdi
0.00 (بدون امتیاز)پردازش تصوير در متلبitscienceprojects
{{chat.otherName}}