مشاهده پروفایل sh.mohamadi

امروز 4 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)درخواست مقاله باترجمهمترجم آنلاین8 خرداد 1394
0.00 (بدون امتیاز)برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقالهhjj13674 شهریور 1393
0.00 (بدون امتیاز)برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقالهرای داوری داور پارسکدرز 4 شهریور 1393
0.00 (بدون امتیاز)درخواست مقاله باترجمهmohammadmahdi
0.00 (بدون امتیاز)پردازش تصوير در متلبitscienceprojects