مشاهده پروفایل sh.mohamadi

امروز 31 شهریور 1398

مهارت هارای داوری
داور پارسکدرز

برنامه نويسي با mpi يا مطلا براي الگوريتم موازي+ترجمه مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

25,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


4 شهریور 1393


درخواست مقاله باترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

26,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


27 اردیبهشت 1394


پردازش تصوير در متلب

0.00 (بدون امتیاز)

60,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 آذر 1393