مشاهده پروفایل سلمان خان

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

ترجمه تخصصي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

ايشان عالي و بهترين هستند


14 بهمن 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

مقاله

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه به صورت توافقي لغو شد.


11 بهمن 1393


مقاله

بدون امتیاز

15,000 تومان


11 بهمن 1393


ترجمه

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


8 آبان 1393


تشخيص لبه

بدون امتیاز

250,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مقايسه روند تغييرات امتياز وضعيت بدني در گاوهاي شيري با استفاده از پردازش تصوير

بدون امتیاز

550,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 مهر 1393


مقاله

بدون امتیاز

10,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 بهمن 1393