مشاهده پروفایل م-ايران

امروز 2 بهمن 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه و مفهوم پاور پونتjavadiii
امتیاز 10.00 (ممتاز)پاسخ گویی به سوالات تعیین شدهSadaf9223 آبان 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)پاسخ گویی به سوالات تعیین شده و به زبان فارسیSadaf9229 مهر 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)گزارش فارسی تخصصی کامپیوترSadaf9231 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)خلاصه مقاله کامپیوتریSadaf9221 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)استخراج مقالهSadaf9231 مرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)خلاصه مقاله کامپیوتریSadaf928 تیر 1396
?پاداشSadaf92
?ساخت گزارشSadaf921 تیر 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه و تسلط به شبکه بندیSadaf9213 خرداد 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)خلاصه مقاله کامپیوتریSadaf9217 اردیبهشت 1396
امتیاز 9.00 (عالی)پاسخ گویی به سوالات تعیین شده و به زبان لاتینSadaf922 اردیبهشت 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)ساخت پاور پونتArtificial Intelligence-239029 فروردین 1396
?پاداشArtificial Intelligence-23906 فروردین 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه اسلاید انگلیسی از مقاله انگلیسی ( مقاله ترجمه دارد)Artificial Intelligence-23906 فروردین 1396
?تهیه حداقل سه صفحه خلاصه از مقاله با پاسخ گویی به سوالات تعیین شده و به زبان انگلیسیSadaf9217 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه سه صفحه خلاصه از مقاله با پاسخ گویی به سوالات تعیین شده و به زبان فارسیSadaf9210 اسفند 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه دو صفحه خلاصه از مقاله با پاسخ گویی به سوالات تعیین شده و به زبان انگلیسیSadaf923 اسفند 1395
?ترجمه تخصصیIT_One
?ایده ژورنالیرعنا پورمحمد10 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه اسلاید 10 تایی و انگلیسی از دو مقاله فارسیyari24 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تهیه پاورپوینت انگلیسی از مقاله انگلیسیبرنامه نویس-192319 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ارائه داکیومنتتوحید مشمول1 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)استخراج 3 صفحه از عملکرد درخت تصمیم گیرینویسنده29 آبان 1395
?حل یک تمرین درس فرایند تصادفی در زبان متلبMATLAB Expert2 آبان 1395
0.00 (بدون امتیاز)حل مسئله چيدمان جعبه ها با psodanial-1004
0.00 (بدون امتیاز)استخراج مقاله کامپيوترdanial-1004