مشاهده پروفایل کاربر26191

امروز 28 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه چکیده مقاله از فارسی به انگلیسیمترجم & تایپیست پارسکدرز11 بهمن 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)volunteering for job enrichment: reaction to job characteristics or to changeabd16 مرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)volunteering for job enrichment: reaction to job characteristics or to change و job enrichment: who uses it and whyasadi444417 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چکيده مقالهمهندس برق-کنترل16 اسفند 1393
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه دو صفحه ايسيما66