مشاهده پروفایل کاربر26191

امروز 17 خرداد 1399

مهارت ها

ترجمه چکیده مقاله از فارسی به انگلیسی

بدون امتیاز

15,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

فوری


volunteering for job enrichment: reaction to job characteristics or to change

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

همکاری بسیار خوبی بود


16 مرداد 1395


volunteering for job enrichment: reaction to job characteristics or to change و job enrichment: who uses it and why

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


14 مرداد 1395


ترجمه چکيده مقاله

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


16 اسفند 1393


ترجمه دو صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

12,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 اردیبهشت 1394