امروز 14 آذر 1402

لیسانس شبکه و امنیت

بیش از 100 مورد کانفیک مودم

بیش از 70 مورد خدمات تعمییر نرم افزار کامپیوتر

انجام پشتیبانی و بکاب گیری بیش از 40 صفحه اینستاگرام

4 مقاله معتبر ISI

نوشتن کتاب با موضوع شبکه های کامپیوتری که منتشر شده است

فعالیت به عنوان مجری

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...