فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 6 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز37439.78دعوت
مهندس محب56179.86دعوت
Behnam_h206238.83دعوت
F.Mohassel244419.81دعوت
mohammadmahdi192509.74دعوت
Javidϟ#385210.00دعوت
dr.joudi88010.00دعوت
ali-ghasemi710210.00دعوت
فترمه491479.81دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.