فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز41559.79دعوت
مهندس محب63209.88دعوت
دکتر زهرا آقاجاني74229.61دعوت
Behnam_h206298.83دعوت
F.Mohassel282389.82دعوت
mohammadmahdi192659.74دعوت
Javidϟ#386610.00دعوت
Mohammad.reza228010.00دعوت
مترجم و ویراستار24859.50دعوت
عرفان ابراهیمی38869.82دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.