مشاهده پروفایل کدنویس php

امروز 29 مهر 1396

انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان php 


مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه چند مقالهمترجم24 بهمن 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگليسي به فارسيرای داوری داور پارسکدرز 26 خرداد 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه انگليسي به فارسيasadi444410 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه 20 صفحه متن انگليسيasadi44447 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن انگليسيasadi44443 فروردین 1395
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگليسي به فارسيمترجم پارس کدرز29 اسفند 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه انگليسي به فارسيرای داوری داور پارسکدرز 29 اسفند 1394