مشاهده پروفایل کاربر27379

امروز 28 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مدیریت - 140 هزار تومان - 7 روزهگروه تاک تیک9 دی 1395
?ترجمه مدیریت - 65 هزار تومان - 4 روزهگروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مدیریت 45 هزار تومان 4 روزهگروه تاک تیک25 آذر 1395
?ترجمه کوتاهگروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مدیریت ۱۵ هزار تومان دو روزهگروه تاک تیک20 آذر 1395
?پاداشگروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه مدیریتگروه تاک تیک17 آذر 1395
?ترجمه فوری اقتصاد (کوتاه)گروه تاک تیک
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه دو پاورپوينت مديريتsam69n25 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه کامپيوتر 5680 کلمه تا دوشنبه عصرمترجم-77411 فروردین 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه حقوقيمترجم پارس کدرز25 شهریور 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه در مورد ليزرtmg25 مرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه سينا (قسمت 5 از 5)sam69n14 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه قسمت 2 از 5 (صفحات 27 تا 52)sam69n8 تیر 1394
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه قسمت 3 از 5 (صفحات 53 تا 78)sam69n8 تیر 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه فوريمترجم آنلاین30 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه قسمت 1 از 5 (صفحات 1-26)sam69n27 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه روان تا دوشنبه بعد از ظهرsam69n18 خرداد 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه صنايعمسعود مخابرات31 اردیبهشت 1394
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه 14 صفحهسيما6625 اردیبهشت 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه سه داستان انگليسيSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهSasan_91
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه سينا (تا دوشنبه هفته بعد لازم!!)رایان پرداز9 تیر 1394
?ترجمه اميدمترجم پارس کدرز
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مهندسي پزشکيSasan_91
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه شيمي 3800 کلمهسيما66
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه مديريتSasan_91
?ترجمه شيمي 4000 کلمهسيما66
?ترجمه مديريت 8000 کلمهسيما66
?ترجمه چکيدهکاربر28890
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه چکيدهسعید خمری