مشاهده پروفایل کاربر27910

امروز 1 مهر 1398

مهارت ها

پاداش

30,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشپاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداش
ترجمه دو مقاله جمعا 17 صفحه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

از همکاری با ایشون خرسندم


30 خرداد 1395


ترجمه به فارسي

امتیاز 9.00 (عالی)

24,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


11 بهمن 1394