مشاهده پروفایل کاربر27910

امروز 4 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه دو مقاله جمعا 17 صفحهasadi444417 شهریور 1395
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه به فارسيIT_One11 بهمن 1394
0.00 (بدون امتیاز)ترجمهICDET