مشاهده پروفایل کاربر28400

امروز 4 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن درباره تیمهای کارآفرینیasadi44446 آذر 1395
?ترجمه متن مقاله Entrepreneurial Team Cognitionسمير
امتیاز 9.00 (عالی)تئوری مدیریت تیم های کارآفرینیآرش23 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهphp_one24 اسفند 1394
?ترجمهمترجم آنلاین