مشاهده پروفایل کاربر28400

امروز 28 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن درباره تیمهای کارآفرینیasadi44446 آذر 1395
?ترجمه متن مقاله Entrepreneurial Team Cognitionسمير
امتیاز 9.00 (عالی)تئوری مدیریت تیم های کارآفرینیآرش-68423 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمهمترجم-77424 اسفند 1394
?ترجمهمترجم آنلاین