مشاهده پروفایل حسین-1134

امروز 27 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
0.00 (بدون امتیاز)حل تمرینات با CUDA و OPENMPرای داوری داور پارسکدرز 6 مهر 1396
0.00 (بدون امتیاز)حل تمرین درس معماری ارشد کامپیوتررای داوری داور پارسکدرز 22 شهریور 1396
امتیاز 10.00 (ممتاز)پياده سازي مقالهDonAmin17 اسفند 1394
0.00 (بدون امتیاز)مقاله واسه الگوريتم هاي موازي و پياده سازي اش با mpiفارس کدرز9 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)مقاله واسه الگوريتم هاي موازي و پياده سازي اش با mpiرای داوری داور پارسکدرز 9 شهریور 1394
0.00 (بدون امتیاز)گزارش از برنامه نوشته شدهprogramer110-1394
?سيستم عامل پيشرفتهprogramer110-1394