مشاهده پروفایل کاربر302522

امروز 6 بهمن 1400

مهارت ها

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...

شبیه سازی اسپایس

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروژه درس هوش محاسباتی

بدون امتیاز

350,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


18 دی 1400


پاداش

80,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتمرین مدار الکتریکی

بدون امتیاز

80,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبیه سازی با برنامه اسپایس

بدون امتیاز

150,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.اجرای الگوریتم SVM رو دیتاست

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


6 آذر 1400پاداش

15,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشتمرین مدار های الکتریکی

بدون امتیاز

48,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


24 مهر 1400


تمرین مدار های الکتریکی

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.در حال بارگذاری ...