مشاهده پروفایل کاربر30567

امروز 2 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 9.00 (عالی)ترجمه یک متن 300 کلمه ایasadi444425 شهریور 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)پیاده سازی صوت مصاحبه(تبدیل صوت به متن)Shahrivar23 مرداد 1395