مشاهده پروفایل nasain

امروز 2 خرداد 1396

مهارت ها

امتیازعنوان پروژهرای دهنده زمان رای

امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل یک تمرین ساده از ماتریس سختیمصطفي عباسي نژاد12 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تصحیح ترجمه فارسی به انگلیسیasadi444410 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)برنامه نویسی در متلب برای رشته عمران-اب و سازه هیدرولیکی درس هیدرودینامیک بخش اشفتگی و تولید خروجیronnie26 تیر 1395