مشاهده پروفایل nasain

امروز 30 مهر 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?برنامه نویسی در اکسلrazzagh
امتیاز 10.00 (ممتاز)حل یک تمرین ساده از ماتریس سختیمصطفي عباسي نژاد12 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)تصحیح ترجمه فارسی به انگلیسیasadi444410 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)برنامه نویسی در متلب برای رشته عمران-اب و سازه هیدرولیکی درس هیدرودینامیک بخش اشفتگی و تولید خروجیronnie26 تیر 1395