مشاهده پروفایل کاربر33228

امروز 7 اسفند 1396

مهارت ها

ترجمه فارسی به انگلیسی متن بسیار کوتاهی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

همکاری خوبی با ایشون داشتم. امیدوارم بتونم در آینده هم باشون همکاری بکنم


5 اسفند 1396


ترجمه روان متنی کوتاه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

همکاری خوبی با ایشون داشتم.


13 بهمن 1396


الگوريتم ناهار خوري فيلسوفان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

70,000 تومان

پروژه جالب و همکاري خوبي بود.


12 بهمن 1394