مشاهده پروفایل کاربر35755

امروز 30 اردیبهشت 1397

مهارت ها

تأثیر دما درپارامترهای الکتریکی در کابلهای کواکسیال

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.تاثیر فن آوری شبکه هوشمند در دی الکتریک و عایق الکتریکی

بدون امتیاز

50,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.کیفیت توان با در نظر گرفتن اثر منابع تولید پراکنده

بدون امتیاز

175,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.موتورهای القایی خطی

بدون امتیاز

16,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.