مشاهده پروفایل Rise

امروز 20 تیر 1399

مهارت ها

شبکه مبتنی بر اطلاعات بر روی بستر SDN و OpenFlow

بدون امتیاز

75,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شَبکه مبتنی بر داده اینترنت اشیا

بدون امتیاز

45,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.مقاله درباره Named Data Networking

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.شبکه مبتنی بر داده

بدون امتیاز

50,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.