مشاهده پروفایل ژیلا دولتی

امروز 27 آبان 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه یک صفحه ای مربوط به توانبخشی جریان آبیسيما66
امتیاز 10.00 (ممتاز)ترجمه متن چند صفحه ایسيما662 دی 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)مدیریت پایدار منابع آبآرزو شرف زاده23 اسفند 1395
?پاداشآرش-684
امتیاز 10.00 (ممتاز)تایپ 34 صفحه متن فارسی از روی یک فایل PDFآرش-6844 آذر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)شهر حساس به آبسيما6626 آبان 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبسيما666 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبسيما666 مهر 1395
امتیاز 10.00 (ممتاز)طراحی شهری حساس به آبasadi444417 شهریور 1395