مشاهده پروفایل کاربر40519

امروز 11 خرداد 1399

مهارت ها

ترجمه از فارسی به هندی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ایشان صبور بادقت و متعهد به کار بودن


5 بهمن 1398


تایپ جزوه تکنولوژی بتن

بدون امتیاز

22,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.پروپوزال و پایان نامه جهت رشته (برق-قدرت)

بدون امتیاز

1,930,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

آگهی استخدام/ اعلان


پاداش

5,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه و تایپ روان

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خریدار با فهم و ادب


10 بهمن 1396