مشاهده پروفایل کاربر41580

امروز 2 مرداد 1396

مهارت ها


امتیازعنوان پروژهرای دهندهزمان رای
?ترجمه و تایپ 23صفحه25511
?ترجمه و تایپ25511
0.00 (بدون امتیاز)ترجمه و تايپ75صفحه از کتاب big data bootcampرای داوری داور پارسکدرز 23 دی 1395
Chat