مشاهده پروفایل کاربر43054

امروز 2 خرداد 1398

مهارت ها

طراحی کنترل کننده

بدون امتیاز

600,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام لینک سیمولینک و الگوریتم های بهینه سازی برای بهینه کردن چند پارامتر در سیمولینک

بدون امتیاز

1,000,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.توربین بادی سرعت ثابتfixed speed wind turbine

بدون امتیاز

300,000 تومان

پروژه در حال انجام است و هنوز هیچ نظری برای آن ثبت نشده است.انجام لینک سیمولینک و الگوریتم های بهینه سازی برای بهینه کردن چند پارامتر در سیمولینک

امتیاز 10.00 (ممتاز)

350,000 تومان

خریدار محترمی هستند به امید همکاری بیشتر


29 اردیبهشت 1398


پروژه خصوصی

بدون امتیاز

200,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.

خصوصی