فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 آبان 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Mohammad_H24210.00دعوت
بهروز17649.76دعوت
سيما6630059.74دعوت
Behnam_h20278.81دعوت
مسعود مخابرات7989.26دعوت
IT_One128119.65دعوت
مترجم195129.61دعوت
sina-sf108159.77دعوت
mohammadmahdi191169.74دعوت
asadi4444180219.51دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.