فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 دی 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز20619.76دعوت
Mohammad_H28210.00دعوت
سيما6631559.74دعوت
Behnam_h20378.81دعوت
مسعود مخابرات7989.26دعوت
مترجم-774228109.58دعوت
IT_One142119.64دعوت
asadi4444204199.55دعوت
sina-sf108229.77دعوت
mohammadmahdi192239.74دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.