فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 خرداد 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6626319.73دعوت
Mohammad_H20210.00دعوت
مسعود مخابرات7939.26دعوت
Behnam_h19768.80دعوت
kill3r9979.78دعوت
بهروز13589.80دعوت
mohammadmahdi191119.74دعوت
IT_One101139.60دعوت
sina-sf105199.77دعوت
™Saeid58219.73دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.