فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 8 تیر 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6626519.73دعوت
Mohammad_H21210.00دعوت
مسعود مخابرات7949.26دعوت
Behnam_h19968.80دعوت
kill3r9979.78دعوت
بهروز14389.79دعوت
مترجم18399.64دعوت
IT_One107119.63دعوت
mohammadmahdi191129.74دعوت
sina-sf106159.76دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.
Chat