فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 فروردین 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز22819.75دعوت
Mohammad_H29210.00دعوت
سيما6632059.74دعوت
Behnam_h20688.83دعوت
IT_One157109.66دعوت
مسعود مخابرات79129.26دعوت
مترجم-774240149.54دعوت
asadi4444213209.53دعوت
Sajjad Programmer64219.56دعوت
sina-sf108259.77دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.