فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 بهمن 1395
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6624319.74دعوت
مسعود مخابرات7929.26دعوت
Behnam_h19648.79دعوت
kill3r9459.78دعوت
Mohammad_H17810.00دعوت
mohammadmahdi190109.74دعوت
بهروز111139.83دعوت
™Saeid58199.73دعوت
نويد م67209.87دعوت
IT_One82219.69دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.