فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 اردیبهشت 1396
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6625619.72دعوت
مسعود مخابرات7929.26دعوت
Mohammad_H20310.00دعوت
Behnam_h19768.80دعوت
kill3r9979.78دعوت
بهروز12799.80دعوت
mohammadmahdi190119.74دعوت
IT_One96199.59دعوت
™Saeid58219.73دعوت
نويد م67229.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.