فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 26 آبان 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز42959.80دعوت
وزارت خارجه16669.54دعوت
دکتر زهرا آقاجاني8389.59دعوت
پژوهشگر140109.21دعوت
IT_One260129.63دعوت
Sadaf92130139.83دعوت
سيما66464189.75دعوت
Kia-3233114269.54دعوت
Mohsen.Trans329289.46دعوت
Behnam_h206298.83دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.