فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 31 خرداد 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز25419.75دعوت
Mohammad_H29410.00دعوت
سيما6632759.75دعوت
پژوهشگر7489.20دعوت
Behnam_h20698.83دعوت
Mohsen.Trans255129.54دعوت
IT_One170139.64دعوت
مسعود مخابرات79149.26دعوت
پژوهشگر9686209.34دعوت
asadi4444237229.58دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.