فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 5 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
بهروز37439.78دعوت
پژوهشگر9617169.49دعوت
Sadaf9212989.83دعوت
IT_One23699.63دعوت
پژوهشگر114109.21دعوت
سيما66431129.75دعوت
Mohammad_H291410.00دعوت
وزارت خارجه121189.49دعوت
motodrive101199.87دعوت
Mohsen.Trans323229.46دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.