فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 اسفند 1395
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص ترجمه
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
سيما6625019.72دعوت
مسعود مخابرات7929.26دعوت
Behnam_h19658.79دعوت
kill3r9469.78دعوت
Mohammad_H18710.00دعوت
mohammadmahdi190109.74دعوت
بهروز120129.84دعوت
IT_One86199.70دعوت
™Saeid58219.73دعوت
نويد م67229.87دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.